Pieśń nad pieśniami

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.”1 Św Paweł w liście do Koryntian mówi o miłości prawdziwej, która jest szczęściem dla człowieka, dzięki niemu istnieje i on ją tworzy. Miłość to uczucie, które przejawia się w relacji do drugiej osoby, połączone z silnym pragnieniem obcowania z nią. Jest jednym z najpopularniejszych motywów literackich. Miłość jest przedmiotem fascynacji i źródłem inspiracji dla twórców sztuki, literatury i psychologii. Uznawana za sens ludzkiego życia. Czyni je prawdziwym i w pełni szczęśliwym. To wierność, oddanie i szacunek dla drugiej, jakże bliskiej sercu osoby. Ze względu na swą magię i tajemniczość, stała się od wieków inspiracją zarówno dla malarzy, poetów jak i pisarzy.

Leave your reply