Tango streszczenie

Sławomir Mrożek w utworze pt.: „Tango” przedstawia nam rodzinę, zachowanie jej członków i stosunek do siebie ukazane są groteskowo czyli postacie te są karykaturalne, przerysowane, przejaskrawione, przesadne. Związek pomiędzy przedstawicielami średniego pokolenia czyli Stomila i Eleonory jest przedstawiony w sposób zdeformowany. On jest prawdziwym niespełnionym artystą , lubi eksperymentować. Czuje w sobie uśpiony geniusz tworzenia sztuk teatralnych, jednakże za każdym razem jego działania i trud zmierzający w tym kierunku skazany jest na fiasko. Uważa że każdy powinien być wolny i mieć możliwość podejmowania decyzji. Może dlatego nie jest zazdrosny o swoja małżonkę gdy dowiaduje się ze zdradza go ze służącym Edkiem. A nawet daje jej pozwolenie na to, o czym świadczy fragment rozmowy ojca z synem:
„Artur
On śpi z mamą.
Co ojciec na to?
Stomil
Mój drogi. Załóżmy nawet, że mówisz prawdę.
Swoboda seksualna to pierwszy warunek wolności
człowieka. Co ty na to?”
Jego żona wyzbyta jest wszelkich zasad moralnych. Zdradza swojego męża, aby on był o nią zazdrosny, by znów wróciło to dawne uczucie, które ich połączyło. O czym świadczyć fmoże ragment rozmowy Ali z Eleonorą:
„Ala
Niech mama nie udaje. Ja też jestem dorosła.
O Edku.
Eleonora
Pewnie, że wie.
Ala
I co on na to?
Eleonora
Niestety, nic. On udaje, że nie dostrzega.”
Razem jako małżonkowie doprowadzili do usunięcia wszelkich reguł moralno –etycznych. Obydwoje są zafascynowani prostotą Edka.

Ich syn Artur nie zgadza się z normami i barakiem zasad rodziców. Pragnie powrotu do dawnych tradycji. Chce za wszelką cenę uporządkować świat swojej rodziny. Za jedyny sposób, który pozwoli mu na to uważa ślub z kuzynką Alą. Pragnie aby uroczystość zaślubin była tradycyjna. Jednakże nie mówi jej, co tak naprawdę czuje, nie wspomina, że ją kocha, a twierdzi jedynie, że tak trzeba, aby naprawić świat. Ala zgadza się na propozycję Artura, ale gdy nadchodzi dzień ślubu zaczyna mięć wątpliwości. Obawia się, że Artur żeni się z nią tylko dla zasad. O czym świadczą słowa:
Ala
„Mamo, ja chcę Artura nawet z zasadami, jeżeli
nie można inaczej. Ale nie chcę zasad bez Artura.”
W końcu zdradza Artura z Edkiem i mówi o tym Arturowi o czym świadczy fragment:
Ala
Ja ciebie zdradziłam z Edkiem.
Artur
Co takiego?
Ala
Myślałam że ci to obojętne. Przecież żenisz się
ze mną tylko dla zasady.
Artur gdy dowiaduje się o zdradzie jest załamany nie wie co ma zrobić. W końcu wyznaje jej, że kochał ją. Ala ma do niego żal, że tak późno jej o tym powiedział. O czym mogą świadczyć słowa:
Artur
Ja ciebie kochałem, Alu…
Ala
Dlaczego mi wcześniej tego nie powiedziałeś?
Artur jest wściekły na Edka i na Alę. Umiera zabity silnym ciosem lokaja. W dramacie „Tango” Sławomira Mrożka podstawową funkcją toposu miłości jest ośmieszenie związków zawieranych z rozsądku, oraz ukazanie całej prawdy o nowoczesnych małżeństwach.

Leave your reply